Co jest ważniejsze surowość czy nieuchronność kary
 • Teksty
 • 26 listopada 2022 18:01

W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: , tel.. Moim zdaniem tak to powinno wyglądać.. Kara musi być też odpowiednio surowa - twierdzi prof. Lech Gardocki, były I prezes Sądu Najwyższego.W XVIII wieku włoski prawnik, Cesare Beccaria w swym dziele ?O przestępstwach i karach" wysunął tezę, że nie surowość, lecz nieuchronność kary jest drogą do zmniejszenia przestępczości.Na pytanie, czy wysoka kara wpływa na zmniejszenie się liczby przest…

Arkusz matura poprawkowa matematyka 2021
 • Teksty
 • 25 listopada 2022 04:01

Arkusz i odpowiedzi ….. Przystąpi do niej około 65 tys. osób w całej Polsce.. Arkusz i odpowiedzi,.. 4/37 reklama Przejdź do strony .Matura poprawkowa 2021 matematyka.. Źródło: Gazeta Współczesna.. (1pkt) Liczba log69 + 2log62 jest równa: Aby rozwiązać to zadanie, musimy skorzystać z jednej z własności logarytmów i zapisać składnik 2 l o g 6 2 jako l o g 6 2 2.Matura poprawkowa 2021: ARKUSZ CKE język polski Poprawka matury 2021: matematyka i polski [ODPOWIEDZI] Odpowiedzi z matematyki matury po…

Wymień czynniki kształtujące klimat polski
 • Teksty
 • 24 listopada 2022 03:01

Obieg ciepła Jedynym źródłem docierającej do powierzchni Ziemi energii cieplnej jest promieniowanie słoneczne.. Na proces kształtowania się klimatu wpływają czynniki klimatotwórcze, takie jak: szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, prądy morskie, wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie powierzchni, szata roślinna, występowanie pokrywy śnieżnej lub lodowej, działalność człowieka.Wymień czynniki kształtujące klimat Polski.. Ukształtowanie powierzchni - charakteryzuje się południkowym u…

Czy można napisać skargę na sędziego
 • Teksty
 • 15 listopada 2022 18:01

Sąd właściwy do rozpoznania skargi zawiadamia o toczącym się postępowaniu Skarb Państwa - prezesa tego sądu, którego …Taka ucieczka od legitymizacji podstawowych działań sędziów wskazuje na to, że można skazać w Polsce każdego bez przyczyny.. MS przygotowało właśnie …Treść Skargi: "Skarga na Sędziego Sądu Rejonowego Dariusza Leszczyńskiego Sędzia Sądu Rejonowego w związku z rozpatrywanym zażaleniem na postanowienie …W jaki sposób złożono skargę przeciwko sędziemu?. 1 FZ, który …Po nowelizacji n…

Szekspirowski król ojciec kordelii goneryli regany
 • Teksty
 • 15 listopada 2022 05:01

Jest sędziwym ojcem trzech kobiet: Goneryli, Regany i najmłodszej - Kordelii.. Jeżeli nie znasz prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, lub pytanie jest dla Ciebie za trudne, możesz wybrać inne pytanie z poniższej listy.. Między dwie najstarsze dzieli swoje królestwo, a najmłodszą Kordelię .Król Lear, tytułowy bohater tragedii Williama Szekspira, to władca Brytanii.. Planuje "Na starość wyzbyć się trudów i trosk", czyli zrzec się tronu na rzecz swych córek.. Czy waszym zdaniem Hamlet postąpił słu…

Odpowiedzialność zastępcy głównego
 • Teksty
 • 13 listopada 2022 16:01

Dyrektor kier uje wykonaniem zadań w Ośrodku oraz zapewnia prawidłową gospodarkę przyznanymi środkami.. Art. 138 wymienia 17 czynów, których .Krótko mówiąc, do obowiązków zastępców głównych księgowych należy zastępowanie przełożonych i kontrola operacji księgowych.. Dużą odpowiedzialność i samodzielność w działaniu, Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, Dofinansowanie zajęć sportowych,główny rzecznik, rzecznik dyscypliny i ich zastępcy mogą przekazać organowi założycielskiemu, organowi …

Doświadczenie z biologii z nasionami rzodkiewki
 • Teksty
 • 8 listopada 2022 10:01

Przygotuj cztery doniczki; dwie z piaskiem, dwie z ziemią ogrodniczą.. Czynniki niezbędne do procesu kiełkowania to : woda, odpowiednia temperatura (dla nasion większości roślin optymalna temperatura to 15-40 C) i tlen.. Z moich obserwacji wynika, że niekoniecznie pałacie miłością do projektowania doświadczeń, wymyślania hipotez.. Wnioski: Nasiona fasoli w ciągu tygodnia hodowli zmieniły .. k. biologiczne Wpływ zagęszczenia populacji rzeżuchy/rzodkiewki na jej wzrost i rozwój .. Podczas doświad…

Sprawozdanie finansowe jednostek mikro wzór
 • Teksty
 • 6 listopada 2022 07:01

Inwestujesz raz, wypełniasz ile chcesz!. Dotyczy to w szczególności jednostek sporządzających sprawozdania zgodnie z: załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości (tzw. wzór ogólny) - stosujących schemy: - JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd - JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-2.xsd - JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-2.xsdSprawozdanie sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe pozwalają na stosowanie szeregu uproszczeń.. JednostkiSprawozdanie jednostki mikro jest najprostszym wzorem spraw…

Sprawdzian ze środków stylistycznych
 • Teksty
 • 26 października 2022 22:01

Mało kto wie, że przeciwieństwem hiperboli jest litota (figura stylistyczna polegająca na minimalizowaniu znaczenia zjawiska).. Otwórz PDF w nowym oknie.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. HIPERBOLA (wyolbrzymienie) - polega na .Strona 1 z 4 Definicje środków stylistycznych Personifikacja - rodzaj animizacji polegający na przedstawieniu tworów nieożywionych zjawisk natury …

Technik eksploatacji portów i terminali jakie przedmioty
 • Teksty
 • 26 października 2022 09:01

nadzorującym ważenie ładunków, sortowanie i etykietowanie organizującym, a także planującym przewóz wewnątrz portów i terminali organizatorem w pracach związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach (w tym szacowaniem powierzchni magazynowych)będziesz potrafił: organizować obsługę podróżnych w portalach i terminalach wykonywać obsługę podróżnych w portalach i terminalach organizować prac związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w…

Regulamin | Kontakt