Zajęcia wyrównawcze klasa 3 plan pracy

Pobierz

Ćwiczenie 1.. Dotyczy: wszyscy nauczyciele1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.. Wstęp warunki realizacji Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17 w dniu 15 stycznia 2009 r.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II w roku szkolnym 2014/2015 Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II.. Porównywanie ułamków .Plan lekcji.. Będziemy dzisiaj utrwalać wiadomości z tego zakresu, bo wiecie dobrze, że trening czyni mistrza!. Liczby naturalne.. Ankieta jest anonimowa.2.. Obliczanie wartości wyrażeń - kolejność wykonywania działań.. Liczba uczestników: 11 uczniów CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 8 18.03.. Edukacja polonistyczna.. Dzisiaj składnia.. Liczba godzin do zrealizowania: 60 godz.. W podanych poniżej linkach znajdują się ćwiczenia do pracy zdalnej z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach I-III..

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Rozkład nauczania dla klasy IV (zał ącznik nr 1) 8.. Zajęcia prowadzone są na bieżąco.. Także różnicowanie zadań domowych ma związek z dwoma wcześniejszymi aspektamiPlan lekcji kL I-VIII; Jadłospis.. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz. (środa) .. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów .Zajecia dydaktyczno- wyrownawcze z matematyki.doc (26.00 KB) zajecia dydaktyczno-wyrownawcze Rzeczownik.doc (91.50 KB) zajecia dydaktyczno-wyrownawcze Wykonaj cwiczenia - Karta pracy.doc (55.50 KB) Przymiotnik.docx (15.15 KB)PLANOWANIE I REALIZACJA ZAJĘĆ: Podstawą planowania jest diagnoza wstępna, która określa przejawy i przyczyny trudności szkolnych dziecka.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Klasa I, semestr I: - Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów; - Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego; - Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;Plan pracy koła wyrównawczego z j ęzyka polskiego dla klas III Koło wyrównawcze zostało utworzone z myślą o tych uczniach klasy III, którzy mają trudności z opanowaniem treści programowych..

Wypełnij kartę pracy - Dzielenie pisemne.

- 4 godz.. Rozkład nauczania dla klasy V (zał ącznik nr 2) 9. karta_pracy_-_dzielenie_pisemne_zdw_matematyka.pdf .. Zależy mi na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaram się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów.. Od stycznia 2010 roku w naszej szkole realizowane są zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w klasach I-III , w ramach programu unijnego "Od bariery po sukces".. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 1-3; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 4-6; W-F; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.1 i kl.2; Wirtualna świetlica szkolna; Projekt #shareEU; Program SKS; e-dziennik; Classroom; Adresy mailowe nauczycieli; Rekrutacja do klasy I i do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 .Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego..

Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Głównym celem zajęć .Karty pracy dzielą się na poziomy 1-3, czyli przeznaczone są kolejno dla trzech pierwszych klas szkoły podstawowej i mogą to być np.: karta pracy klasa 1 - kolorowanki, karta pracy klasa 2 - łamigłówki, karta pracy klasa 3 - krzyż ówki.. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH w klasie 3 Autorka: mgr Anna Kwarciany Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy społeczno - przyrodniczej dla uczniów klasy trzeciej.. Warunki realizacji programu.. KLASA 1A KLASA 1B KLASA 2A KLASA 2B KLASA 3A KLASA 3B Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - klasy 1-3 KLASA 3B .. Przeczenie nie.Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz zajęcia kółka matematycznego oraz stosowane na zajęciach metody pracy.. Uwagi dotyczące treści programowych.. Temat: Wypowiedzenia wielokrotnie złożone.. Pamiętamy, że kolejność czynności przy analizie wypowiedzenia wielokrotnie złożonego jest taka: 1.. - 4 godz.. Ćwiczenie 2.. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. - 2 godz. Ułamki zwykłe.. Cele: - wykonuje dzielenie z resztą, - wyznacza resztę z dzielenia,Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne..

Strona Główna » Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Deklaracja dostępności.. ul. Pułanek 4; ul. Grunwaldzka 31; Kalendarz roku szkolnego; .. Przedszkole.. Umiejętności wyniesione z zajęć utrwalają samodzielnie, starannie wykonują zlecone do domu zadania, umieją je oceniać, wskazując zalety i wady.. Przyczyny owych trudności bywają zwykle róŜne: słabe zdolności,Plik Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w kl III.docx na koncie użytkownika ciacho-tortowe • folder Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Data dodania: 25 mar 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. E-dziennik.. Ćwiczenie 3.. Stosowanie ćwiczeń korekcyjnych zaburzonych funkcji w koordynacji z bardziej sprawnymi.. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem.. Temat: Dzielenie z resztą.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. Więcej.. Wnioski: Zachęcać uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w formie zajęć pozalekcyjnych, informować rodziców o możliwości korzystania z takiej formy pomocy.. Ćwiczenie 5.Tematy zajęć dla klasy V 1.. Ćwiczenie 4. czasowniki.. Rozkład nauczania dla klasy VI (zał ącznik nr 3) 10.. Cechy podzielności przez 2,3,5,9,10 - dzielnik, wielokrotność.. Celem zajęć jest uzupełnienie oraz utrwalenie wiadomości z matematyki obejmujące zakres pierwszej i drugiej klasy gimnazjum oraz bieżącego materiału klasy .Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w kl III.docx (15 KB) Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w kl III.docx (15 KB) ZAJECIA WYROWNAWCZE (1).doc (549 KB) Inne foldery tego chomika: ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE-WIR Małymi kroczkami.. Dobieranie metod, form pracy i środków do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (kl. IId, IIIa, IIIb, IIId, Ia, Ib, Id, Ie, If, Ig).. Atutem jest tu także zakres materiału i zagadnień omawianych na kartach pracy - można .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I.. Ramowy program pracy korekcyjno-wyrównawczej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.. 4.Cele główne i cele szczegółowe zajęć korekcyjno-wyrównawczych z edukacji matematycznej.. Zastępstwa.. Ćwiczenia w wykonywaniu działań sposobem pisemnym na liczbach naturalnych.. Zajęcia wyrównawcze dla klasy 3b odbywać się będą w środy na pierwszej godzinie lekcyjnej raz w tygodniu.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. Źródła tych potrzeb to: • nieobecności w szkole spowodowane chorobami.7.. W klasie pierwszej jest to jedna godzina tygodniowo , a w klasach drugiej i trzeciej po dwie godziny w tygodniu.. Zestaw testów diagnozuj ących na rozpocz ęcie i zako ńczenie zaj ęć (zał ącznik nr 4)3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt