Jak wyznaczyć punkt pracy pompy

Pobierz

Odpowiedz | Nowy temat #1 03 Lut 2008 21:23.Znalezienie pompy do wymaganych punktów pracy i odpowiedniego zastosowania może być czasochłonne.. Krok 1: Zdefiniuj wymagania swojej aplikacji.. Znając zapotrzebowanie na ciepło budynku i charakterystykę mocy grzewczej pompy ciepła można wyznaczyć tzw. punkt biwalencyjny, który jest graniczną temperaturą, do której pompa ciepła powietrzna pracuje samodzielnie.. Im większa wartość iloczynu tym mniejsza może być wysokość ssania.. Poniżej temperatury tego punktu uruchamia się dodatkowe źródło ciepła.parametrami pracy pompy i układu, w którym jest ona zainstalowana.. O tym, czym jest krzywa grzewcza i w jaki sposób poprawnie ją ustawić - ­piszemy w dalszej części artykułu.Aby właściwie dobrać pompę, należy wyznaczyć docelowy "punkt pracy" (wymagana wydajność i ciśnienie), uwzględniając wszystkie możliwe straty m.in. odległość pompowania, wysokość podnoszenia, przekroje rur itd.Wyznaczasz w ten sposób punkty B i C.. Oznacza to taki wpływ na sterowanie pracą kotła grzewczego czy pompy ciepła, aby mogły one uzyskiwać jak najwyższą sprawność.. Czyli załóżmy, że ta wysokość jest 1,65 m - wobec tego wydajność tej pompy to 1,5m^3 .Patrząc formalnie na wykres jak na rys.1 można dojść do wniosku, że stosując regulację przez zmianę prędkości obrotowej można uzyskać każdy wymagany punkt pracy o parametrach Q i H. Stąd już blisko do kolejnego, niebezpiecznego wniosku, że w przypadku zastosowania falownika nie ma potrzeby przestrzegać zasad doboru pomp..

Znaczenie praktyczne ...pompy.

Do małych instalacji c.o. czasem trudno dopasować pompę o obliczeniowych parametrach.. Wykres ten przedstawiono na rysunku 7.. Załóżmy, że znam ich charakterystyki kolektorowe.Punkt pracy - punkt na charakterystyce danego urządzenia lub elementu, w którym zachodzi jego działanie, i w którym mogą zostać określone chwilowe parametry pracy takiego urządzenia lub elementu.. Charakterystyka pracy może obejmować dowolne wielkości fizyczne: napięcie elektryczne, ciśnienie gazu, temperaturę itp.. Powstał nam trójkąt równoramienny.W pompach ciepła majacych krajowy znak jakości EHPA (dawny znak D-A-CH) badane są dodatkowe punkty pracy pomp ciepła.. Ostatnią ważną kwestią jest serwis i gwarancja.Pompę obiegową należy tak dobrać, aby punkt pracy znajdował się w zakresie największej sprawności pompy, co odpowiada środkowej części charakterystyki..

Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!

Na osi Y mamy wysokość - jak rozumiem ta wysokość to różnica poziomów pomiędzy najniżej a najwyżej położonym punktem układu.. Weź teraz drugi sznurek, dłuższy od pierwszego, na obu ich końcach przywiąż proste patyki.. Moc pompy ciepła powinna być dobrana według zapotrzebowania na moc grzewczą danego budynku.Ponadto należy wyznaczyć tzw. punkt biwalentny, czyli temperaturę, gdzie sprawność pompy ciepła będzie nadal satysfakcjonująca.Aby właściwie dobrać pompę, należy wyznaczyć docelowy "punkt pracy" (wymagana wydajność i ciśnienie), uwzględniając wszystkie możliwe straty m.in. odległość pompowania, wysokość podnoszenia, przekroje rur itd.Nowoczesne ogrzewanie domu jest w pełni sterowalne.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym.. Moc hydrauliczna.. Narzędzie do doboru pomp pomaga szybko znaleźć potrzebne informacje - od założeń do montażu.. Na rysunku 8.23 przedstawiono najprostszy przypadek wspólpracy pompy z przewodem, ilustrowany oprócz wymienionych charakterystyk krzywymi mocy silnika pompy NS f2(Q) oraz wspólczynnika spraw-jak wyznaczyć transmitancję pompy wirowej?. Ta wielkość charakteryzująca pompę jest zwykle podawana na arkuszu zawierającym charakterystykę pompy..

Podobnie uczyń, wbijając kołek w punkt D.

Charakterystyki pracy pompy wirowej odśrodkowej stanowią graficzne przebiegi następującej funkcji (rys. 1.3):Jak odczytać wydajność pompy z poniższego wykresu.. Charakterystyka instalacji jest określona przez wszystkie elementy układu pompowego i nie zależy od pompy.Punkt pracy układu pp(Q,H) określa także zapotrzebowanie na energię hydrauliczną (moc hydrauliczną pompy równą mocy hydraulicznej układu Ph) Rys. 2.. Serwis i gwarancja pomp ciepła.. Dla przykładu w przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda, zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN14511 każdy producent podaje wartość współczynnika efektywności COP dla różnej temperatury powietrza .. Każdy możliwy punkt pracy pompy jest pokazany na charakterystyce, zgodnie z poniższymi zależnościami: duża prędkość przepływu = niska wysokość podnoszenia .2) Pompa w miarę możliwości powinna pracować w optymalnym punkcie pracy, gwarantuje dobre wykorzystanie mocy i długą żywotność.. Dokładnie pa-raboliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.Sprawność ogólną pompy oblicza się ze wzoru: η = 100 N N s u ⋅ % (1.7) gdzie: η - sprawność ogólna pompy w %, Nu - moc użyteczna pompy w W, Ns - moc silnika napędowego pompy w W..

W miejscu przecięcia się łuków masz punkt E.

Idealny dobór polega na tym by, rzeczywisty punkt pracy pompy znajdował się w pobliżu punktu najwyższej sprawności z tolerancją +/-15%Jak dobrać moc pompy ciepła?. P_h = Q \cdot p = Q \cdot H \cdot ho \cdot gwspółrzędne punktu pracy pompy pozwalają zapisać następujące równanie: 2 H p H uk H AQ [4.5] Z którego można wyznaczyć wartość A dla znanej wysokości podnoszenia pompy.. W równaniu tym H odpowiada wysokości statycznej układu pompowego H st, natomiast AQ 2 jest wysokością dynamiczną.1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.. Zakładam, że mam 2 bieg (czyli biorę środkową krzywą).. Jednym z najważniejszych wskaźników jest tzw. krzywa grzewcza.. Witam, chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś graficzny sposób na wyznaczenie punktu pracy 2 tranzystorów połączonych szeregowo tak, że tworzą parę komplementarną.. Obliczyć maksymalną wysokość ssania pompy odśrodkowej przy następujących warunkach pracy : = 0.25 , n = 1450 , = 0.8 , = 980 hPa , = 2000 Pa ,Jak wyznaczyć punkt pracy pary komplementarnej.. Jest to wniosek błędny gdyż dopuszczalne pole pracy .po przekroczeniu której pompa wchodzi w obszar kawitacji.. Punkt pracy P jest miejscem przecięcia krzywej dławienia (podnoszenia) pompy iWitam Aby zabezpieczyć pracę pompy wirowej sterowanej po protokole poprzez falownik powinno się trzymać jej prace na charakterystyce pompy WięcOkreślając wymaganą wydajność pompy i wysokość podnoszenia ze względu na zapotrzebowanie wody oraz opory hydrauliczne konkretnej instalacji musimy wyznaczyć punkt pracy pompy, który należy umieścić na wykresie charakterystyk pomp i odnaleźć tę najbliższą punktu pracy (przebiegająca przez niego lub tuż ponad nim).Drugim - stworzenie korzystnych warunków pracy dla źródła ciepła.. Wykres muszlowy pompy z widocznym pagórkiem wysokiej sprawności Współpraca pompy z instalacją określona jest przez punkt pracy pompy.. Przykładowo: zbędne podniesienie temperatury wewnętrznej o 1°C przełoży się na wzrost zapotrzebowania ciepła o około 6% .Punkt przeciecia charakterystyk przewodu i pompy zwany punktem pracy pompy, daje wartošé wydatku, ktÓremu odpowiada calko- wita wysokošé pompowania.. Zaleca się wtedy zainstalowanie pompy o wydajności i wysokości podnoszenia 10-20% mniejszej .Krzywa dla pompy grzewczej przedstawia przepływ na osi x i wysokość podnoszenia na osi y. Charakterystyka pompy pokazana na wykresie jest krzywą i spada od lewej do prawej.. Mówi nam o tym tzw. punkt pracy, który aby wyznaczyć musimy znać charakterystykę przepływu pompy jak i charakterystykę układu pompowego ( instalacji).. Przykład.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt