Program zajęć plastycznych w przedszkolu

Pobierz

Charakterystyka technik plastycznych stosowanych w programie: .. "Techniki plastyczne w przedszkolu", KDC, Warszawa 2004W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczeństwa o potrzebie kontaktu dzieci z rówieśnikami, o tym jak pozytywny wpływ na rozwój ma pobyt dziecka w przedszkolu .. Tematyka zajęć ma charakter otwarty, można ją modyfikować i dostosowywać do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, konkursów plastycznych.. Świetnie nadaje się do zabaw kolorami, ćwiczeń w poznawaniu barw pochodnych (np. w zabawie w malowanie tęczy), do łączenia z innymi technikami np. z rysowaniem świecą, jako tło do prac plastycznych.. Patrycja Lomania.. Ewaluacja końcowa programu przeprowadzona będzie w oparciu o: zgromadzone prace plastyczne dzieci, opinia rodziców o uczestnictwie ich dziecka w zajęciach (ankieta), własne obserwacje osiągnięć dzieci, rozmowy z dziećmi nad powodzeniem zajęć,PROGRAM ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH "Mały Artysta" Opracowała.. Każde z dzieci trzyma w ręku pastele w kolorach: brązowym, czarnym, szarym.. Poradnik metodyczny, Białystok 2005, Trans .Program z zakresu edukacji plastycznej opracowany został dla dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 3 do 6 roku życia i przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w Samorządowym Przedszkolu Nr 67 w Krakowie.. Oto 14 błędów, które są powszechnie popełniane w edukacji plastycznej dzieci.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej "przedszkolami", oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.Program zajęć koła plastycznego przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego..

Budujemy programy dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci."

Zajęcia te prowadzone są raz w tygodniu i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu przez 30-45 minut.. Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego; Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.. Jednak w naszym środowisku lokalnym przedszkoli jest za mało, aby wszystkie chętne dzieci mogły zostać objęte wychowaniem przedszkolnym.Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.. Rzeczywistość jednak mocno od nich odbiega.. - " Moje wspomnienia z wakacji"- rysowanie kolorową kredą na tarasie, rozwijanie umiejętności organizowania miejsca pracy.. Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny w miesiącu.. Zajęcia rytmiki-tańca w przedszkolu .Program jest skierowany do dzieci 3- 6 - letnich uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie.. Dzieci ustawione w kilkuosobowych grupkach wokół stolików, na których przymocowane są arkusze szarego papieru..

Zapoznanie dzieci i rodziców z celem zajęć plastycznych w ramach kółka plastycznego.

Karny, Twórcza zabawa barwami.. Etapy działań zawierają propozycje podzielone na kolejne miesiące.Scenariusze zajęć - plastyczne • Kogut: 6-latki: czerwiec: Scenariusze zajęć - plastyczne • Krokusy: 3-latki: marzec: Scenariusze zajęć - plastyczne • Kropla deszczu: 3-latki: maj: Scenariusze zajęć - plastyczne • Kwiaty: 3-latki: czerwiec: Scenariusze zajęć - plastyczne • Kwiaty w wazonie: 5-latki: czerwiec: Scenariusze .Jest to trudna technika, ale można ją już stosować w przedszkolu.. Po usłyszeniu melodii dzieci maszerują jeden za drugim i bazgrają po arkuszu szarego papieru w dowolnych jego .W autorskich programach zajęć plastycznych zawarte są wspaniałe cele.. Dlatego w określonym momencie życia procesem jego rozwoju muszą dodatkowo pokierować ludzie przygotowani w tym celu, czyli rodzice, opiekunowi i nauczyciele.Program posiada jasno sprecyzowane cele, które będą osiągane przez odpowiednio dobrane metody i formy pracy z dzieckiem..

Zawiera również propozycje tematów zajęć plastycznych oraz możliwych do wykorzystania technik.

Ćwiczenia rozmachowe połączone z doskonaleniem technik plastycznych (malowanie farbami przy pomocy pędzla, palcami, malowanie kredkami, flamastrami, rysowanie): .. Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem dodatkowych zajęć teatralnych jest rozwijanie uzdolnień artystycznych wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej.. Program realizowany będzie w ramach koła plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.Program zajęć plastycznych z elementami arteterapii przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.. Program został przystosowany do możliwości manualnych i umysłowych poszczególnych grup wiekowych.pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.. Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielsku-Białej.Ewaluacja realizacji programu kółka plastycznego obejmować będzie: - systematyczną ekspozycję prac plastycznych dzieci w przedszkolnej "Galerii Małego Artysty"; - udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych; - umieszczanie prac plastycznych w postaci zdjęć w kronice przedszkola; - oprawa plastyczna uroczystości - prezentacja elementów dekoracyjnych.- ankieta dla dzieci w postaci uśmiechu (zadowolone z zajęć - rysunek miny uśmiechniętej; niezadowolone - rysunek miny smutnej) - dyplom dla dzieci za udział w zajęciach plastycznych 10..

C. FrenetOpracowany program realizowany jest w czasie zajęć kółka teatralnego działającego w przedszkolu.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy w przedszkolach i innych placówkach oświatowych, wiemy jak ważny jest wszechstronny i pełny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, emocjonalnej , społecznej i fizycznej.Program edukacyjny "Zdrowie na talerzu", realizowany będzie w przedszkolu nr 28 im.. wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze, - czasami trudne, ale jakie bogate i fascynujące.. Jednym z wielu zadańorganizowanie zajęć w budynku szkoły oraz w plenerze, wykorzystując walory krajobrazowe otoczenia w każdej porze roku, Program zakłada dostarczenie uczniom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwia też indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. W swoim założeniu program kieruje swoje działania na: Dziecko Program będzie realizowany w czasie: - zajęć wychowawczo - dydaktycznych - zabaw - spacerów i wycieczek,3.. Wstęp: Dziecko stanowi ważny element troski i zapobiegliwości rodziców.. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji.. Omówienie pracy plastycznej.. PaździernikProgramy autorskie w Przedszkolu nr 2 w Barcinie " Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się.. Z jednej strony w czasie zajęć rewalidacyjnych uzupełniane zostają luki w materiale .. -tworzenie prac plastycznych dotyczących relacji społecznych, zachowań i omawianie rysunków;-rozmowy z uczennicą nt. różnychPlan pracy koła plastycznego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Kołobrzegu Autorstwa Anety Żarskiej Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym.. Techniki stosowane podczas zajęć musza być różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, zaś same zajęcia musza przypominać wspaniała zabawę.bibliografię i wybór literatury pomocnej w organizacji zajęć plastycznych; Założenia programu.. Program zakłada udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych w placówce oraz przez instytucje lokalne.W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, należy zwracać uwagę na to, aby zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju.. i porównywać, szukać i dążyć w głębinach.. Janoscha w Zabrzu w roku szkolnym 2013/2014..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt