Opis przypadku cukrzyca typu 1

Pobierz

Fundacja szacuje, że do roku 2025 liczba chorych na cukrzycę osiągnie 380 milionów.. Na przykład może opóźnić pojawienie się pierwszej menstruacji, zwiększyć problem nieregularności okresu i ryzyko osteoporozy .powania cukrzycy typu 1 u dorosłych ustalenie właściwego rozpoznania typu cukrzycy stało się trudniejsze.. Od tego momentu jej życie uległo wielu zmianom.. Na oddział diabetologii i chorób wewnętrznych przyjęto 51-letniego mężczyznę, u którego od kilku tygodni występowały nawracające niedocukrzenia.Typ zależny od insuliny - 1 typ.. Matylda została zdiagnozowana w wieku 6 lat.. U opisanego pacjenta wystąpiły typowe dla cukrzycy typu 1 objawy prodromalne.. Zespół lekarzy z Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie rozpoczął badanie… Czytaj dalej »Wczesne zaburzenia czynnościowe i metaboliczne u dzieci z cukrzycą typu 1 i nefropatią cukrzycowąOpis przypadku: Pacjentka z cukrzycą typu 1 od 10 lat została skierowana do naszej kliniki endokrynologicznej w przypadku napadów hipoglikemii.. Najczęściej dotyczy dzieci, młodzieży i osób przed 30. rokiem życia (w 85-90%), chociaż w 10-15% może wystąpić u osób powyżej 30. roku życia.. Należy pamiętać o tym, że u 25% dziecina cukrzycŒ typu 1 powinni byæ badani pod tym wzglŒdem od 5 roku po rozpoznaniu cukrzycy oraz po zakoæczeniu okresu dojrzewania..

Opis przypadku 83-letnia kobieta (L.H.

), emerytowana krawcowa i opiekunka do dzieci (wykształcenie podstawowe), z wieloletnim wywiadem otyłości, nadciśnienia tętni-Cukrzyca typu 1 stanowi około 10% wszystkich przypadków zachorowań na cukrzycę.. Cukrzyca typu 1 (insulinozależna) u kobiet często wiąże się z licznymi, dobrze znanymi dolegliwościami i komplikacjami.. [15] Grabowska A., Urban M., Głowińska B. et al.. Ten rodzaj cukrzycy występuje częściej u ludzi młodych (ale nie tylko) oraz u dzieci.. W cukrzycy przyczyny i czynniki ryzyka są tak ściśle ze sobą powiązane, że czasem trudno je rozróżnić.1.. : Ocena zależności między wyrównaniem metabolicznym cukrzycy typu 1 u dzieci i nastolatków a poziomem przeżywanego lęku oraz .Ruszyło badanie kliniczne SINT1A nad prewencją cukrzycy typu 1.. Początek zachorowania zwykle przypada między 10., a 14. rokiem życia.. Początek choroby ma najczęściej miejsce między 12-15. rokiem życia.. Cukrzyca typu 1 występuje częściej u osób młodych, z cukrzycą typu 2 - u osób w średnim wieku i starszych.. Węgrzynowski A.. Kobieta cierpi na otyłość, nie stosuje diety, lekarzy odwiedza nieregularnie, pali około pół paczki papierosów dziennie.U chorych na cukrzycę typu 2 występuje większe ryzyko rozwoju późnych powikłań cukrzycowych w porównaniu z pacjentami z cukrzycą typu 1, mimo krótszego czasu trwania choroby i lepszego wyrównania me-tabolicznego [13]..

Necrobiosis lipoidica diabeticorum (NLD) u pacjenta z wieloletnią cukrzyca typu 1 - opis przypadku.

Cukrzyca nie pozwala o sobie zapomnieć na długo.. Iwona Słowik-Kwiatkowska 1, Małgorzata Słowik-Rylska 2, Emilia Kancik 3, Andrzej Prystupa 3, .Charakterystyka cukrzycy typu 1.. Kliniczne objawy cukrzycy typu 1 są dość charakterystyczne, a do tych najczęściej występujących można zaliczyć: poliurię - czyli inaczej częste oddawanie moczuDlatego dziecko z cukrzycą typu 1 ma prawo podczas egzaminu mieć przy sobie niezbędny sprzęt (zestaw do badania krwi, peny lub pompę), posiłek oraz napoje.. typu II od 12 lat.. Dotyczy głównie dzieci i osób młodych.OPIS PRZYPADKU.. Pacjentka ma rozpoznaną cukrzycę.. W razie potrzeby szkoła umożliwi mu wyjście do toalety (objawem hiperglikemii jest poliuria) lub nawet przedłuży egzamin, jeśli lekarz diabetolog wypisze odpowiednie zaświadczenie.Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą.. Najtrudniejszym zadaniem jednak jest nie pozwolić jej zawładnąć całym życiem..

Chorzy na cu-krzycŒ typu 2 powinni byæ badani od momentu roz-poznania, poniewa¿ u wielu z nich cukrzyca mog‡a pozostawaæ nierozpoznana przez wiele lat.

57-letnia kobieta z leukocytozą, niedokrwistością i małopłytkowością.. Należą do nich: wzmożone pragnienie (wypijanie od kilku do kilkunastu litrów płynów na dobę), wielomocz, chudnięcie, senność, osłabienie, skłonność do infekcji.Cukrzyca typu 1: objawy.. Jeœli wy-niki wstŒpnych badaæ s" negatywne, wskazana jestFormułowanie diagnozy: 1.zagrożenia wynikające z aktualnego stanu podopiecznego:-możliwość wystąpienia hipo i hyperglikemii-możliwość wystąpienia śpiączki cukrzycowej-nasilanie się choroby-wystąpienie powikłań 2.orientacja w zakresie przestrzegania zaleceń wynikających ze specyfiki cukrzycy:-badania kontrolne krwi i moczu-badania tętna i ciśnienia-kontrola wagi ciała-dieta cukrzycowa-przestrzeganie zaleceń higienicznych przez pacjenta-ścisłe przestrzeganie zleconych .Vancouver.. Uznana została przez ONZ za epidemię XXI wieku.Cukrzyca typu 1 Cukrzyca typu 1 stanowi ok. 10% wszystkich typów cukrzycy.. Przegląd Ped., 2008:38, 1, 25-31.. Cukrzyca typu 1 dotyczy około 19 proc. zachorowań.. Cukrzyca to choroba metaboliczna, charakteryzująca się brakiem wydzielania insuliny lub zaburzonym jej działaniem..

O tym, jak wygląda życie dziecka z cukrzycą typu 1, opowiada Danka Skrobich, mama Matyldy.Opieka nad pacjentem z cukrzycą typu 2 - studium indywidualnego przypadku.

64 - letnia pacjentka trafiła na oddział z powodu utrzymujących się od kliku dni wysokich poziomów glukozy we krwi.. 1 Polska pod względem[14] Kaczmarek A., Bodalski J.: Obraz własnej choroby a poziom lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.. W cukrzycy typu 1 początek choroby przebiega zazwyczaj dość szybko i intensywnie.. Spośród chorych na cukrzycę, na typ 1 choruje 15 - 20 % chorych.OPIS PRZYPADKU Necrobiosis lipoidica diabeticorum (NLD) u pacjenta z wieloletnią cukrzyca typu 1 - opis przypadku Iwona Słowik-Kwiatkowska1, Małgorzata Słowik-Rylska2, Emilia Kancik3, Andrzej Prystupa3, Grzegorz Dzida3 1 IMA - Med Centrum Medyczne Lublin 2 Oddział Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w KielcachGłówne objawy cukrzycy typu 1 to: duże pragnienie i bardzo częste oddawanie moczu, utrata wagi, pomimo dobrego apetytu, senność, ogólne osłabienie organizmu, podwójne widzenie bądź widzenie zamazane.STUDIUM PRZYPADKU Według danych szacunkowych międzynarodowej fundacji diabetologicznej (IDF, International Diabetes Federation), na świecie jest ponad 300 milionów dorosłych diabetyków, a ich liczba ciągle wzrasta.. Typ niezależny od insuliny - typ 2.. Stąd też naprawdę trudno jest przeoczyć towarzyszące jej objawy.. OPIS PRZYPADKU Chory na cukrzycę z wirusowym zapaleniem wątroby typu C.. Od około miesiąca utrzymywały się u nie-go objawy hiperglikemii: wzmożone pragnienie i wielomocz.1) Cukrzyca typu 1 (zwana także cukrzycą młodzieńcza bądź insulino zależna) - wywołana jest zniszczeniem komórek beta trzustki, odpowiedzialnych za produkcje i wydzielanie insuliny.. Dziecko z cukrzycą typu 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt