Błąd mierników cyfrowych

Pobierz

Zobaczmy jaka jest wartość błędu pomiarowego dla miernika uniwersalnego UT61C: miernik wskazuje wartość na wyświetlaczu 27,00V.. Wynika to przede wszystkim z faktu, że mierniki takie mają na ogół wiele zakresów, a klasa miernika może zależeć od używanego zakresu.Miernik cyfrowy - miernik, w którym pomiar wielkości następuje w dyskretnych odstępach czasu.W takim mierniku mierzona wielkość zazwyczaj jest kodowana i wyświetlana w formie cyfrowej, choć nie jest to regułą.Przykładem miernika cyfrowego ze wskazaniem wskazówkowym jest zegar wskazówkowy.. Rozdzielczość = 10mV.. Sprawdzenie błędów podstawowych woltomierza analogowego 2.. Zadanie 8.. Wyjątkowo dla mierników o podziałce bardzo nierównomiernej (omomierze, mierniki współczynnika mocy) wartość błędu bezwzględnego wDla mierników analogowych korzystamy z klasy dokładności przyrządu, np. 100 klasa zakres U ⋅ Δ = Dla mierników cyfrowych niepewnośćjest najczęściej podawana w instrukcji obsługi jako zależna od wielkości mierzonej x i zakresu pomiarowego z Δ = + 1 2 x c x c z np. multimetr c 1 =0.2%, c 2 =0.1% przy pomiarze oporu R=10 kΩna zakresie z = 20 kΩdaNiepewność pomiaru dla mierników elektronicznych (cyfrowych): x - wielkość mierzona z - zakres pomiarowy c 1, c 2 - współczynniki dla danego przyrządu (podawane na przyrządach lub na tabliczce przy ćwiczeniu wyrażane w procentach), np. c 1 = 0,1%, c 2 = 0,01% Wybór funkcji Zakres pomiarowy ' x c 1 x c 2 z 3 ( ) x u x 'Oct 29, 2021W przypadku mierników cyfrowych konieczne jest zapoznanie się z instrukcją załączoną do miernika..

Badanie mierników częstotliwości i czasu.

Kiedy multimetr analogowy jest lepszy od cyfrowego W sytuacji, gdy mamy do czynienia z występowaniem zaburzeń elektromagnetycznych, np. na skutek obecności przekształtników energoelektronicznych, nawet niskiej .1 Motto: Używanie nie sprawdzonych przyrządów pomiarowych jest takim samym brakiem kultury technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem 0- SPRAWDZANIE BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Cel ćwiczenia Poznanie techniki pomiarowej sprawdzania elektrycznych przyrządów pomiarowych - na przykładzie wyznaczania błędów podstawowych mierników .. a więc liczę tak.. Błąd bezwzględny liczę tak.. W potocznym rozumieniu mierniki cyfrowe określa się czasem mianem multimetru.Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych Program ćwiczenia: 1.. Błędy dla typowych trybów pomiarowych.. Szukaj.. multimetr UT61C ma błąd pomiarowy: ± (1,2% + 5).. błąd pomiarowy wynosi: 1,2% x 27V + 0,05V = ±0,374V.. Sprawdzenie błędów podstawowych amperomierza analogowego 3. dokładność ± 0,5% +1 cyfra.. Badanie oprogramowania wspomagającego pomiary oscyloskopowe (Tektronix THS710A).. Podsumowując dokładność UT61C przy wyświetlanym napięciu 27,00V wynosi ±0,374V.Klasa większości mierników cyfrowych wynosi 0,5, a więc błąd bezwzględny wielkości mierzonej wynosi: + ⋅ ∆ =± wagaostatniejcyfry wskazanie X 100 0,5 (4) Waga ostatniej cyfry zależy od stosowanego zakresu i wynosi np. 1; 0,1; 0,01; 0,001 jednostek wielkości mierzonej.Powiedzmy zmierzone U 10.04V - miernik cyfrowy..

Jeden z najlepszych mierników w tej grupie cenowej.

W przypadku, gdy do wejścia LO multimetru doprowadzone jest napięcie przemienne względem zacisku uziemienia, to jest duże prawdopodobieństwo powstawania błędów pomiarowych.. Na błąd wskazania narzędzia pomiarowego składają sięi a) niedokładność własna narzędzi pomiarowych - błędy wzorca i wzorcowania, aproksymacji charakterystyki (nieliniowości), kreślenia skali, błędy na skutek zmian własności elemen­w którym ∆ x oznacza największy błąd bezwzględny pomiaru, a Xn oznacza zakres pomiarowy, a otrzymany wynik zaokrągla się w górę do wartości określającej najbliższą klasę znormalizowaną.. Wykorzystując wirtualny przyrząd pomiarowy przedstawiony na rysunku 3 dokonać wielokrotnego pomiaru (co najmniej 10) przesunięcia fazowego dwóch sygnałów o stosunku częstotliwości 1:3 i przesunięci nastawionym z zakresu 20 - 70 stopni orazNależy podkreślić, że błąd względny pomiaru jest równy klasie jedynie dla wychylenia wskazówki do wartości zakresowej, dla mniejszych wychyleń uzyskane błędy względne są większe od klasy.. .Nieco odmiennie oblicza się błąd graniczny pomiaru przyrządem cyfrowym.. Może to być wyłącznie jedynka.Jaką wartość mierzysz to widzisz na wyświetlaczu cyfrowym, np. (by było łatwo): 100 jakiś_jednostek - to odczytałeś z wyświetlacza, a więc błąd bezwzględny pomiaru wynosi: (±0,8%/100%)•100jakiś_jednostek=±0,8jakiś_jednostek co nie mieści się na wyświetlaczu, ponieważ przypada na młodsze (nie wyświetlane) miejsce znaczące.Na błąd pomiaru głównie składają się błędy wskazania i błędy odczytania..

Woltomier ze i amp eromierze mag netoelektrycBłędy pomiarowe napięcia AC w multimetrach cyfrowych.

Pierwszy sposób zapisu błędu przyrządu cyfrowego przedstawia wyrażenie: (a% wskazania +b% zakresu) (4)Na przykład multimetr cyfrowy mający 3½ cyfry może wyświetlać trzy pełne cyfry i jedną "połówkę cyfry".. Trzy pełne cyfry to miejsca na wyświetlaczu, na których mogą pojawiać się cyfry od 0 do 9.. W zależności od producenta przyrządu dokładność pomiaru może być wyrażana na dwa sposoby.. Mierniki analogowe możemy podzielić ze względu na rodzaj zastosowanego podzespołu .Eligiusz Pawłowski, METROLOGIA EINS Zjazd 2, wykład 3, 4 7 Warto ść wielko ści - dodatkowe definicje Warto ść wielko ści zmierzona Warto ść wielko ści prawdziwa Warto ść wielko ści umowna Warto ść wielko ści odniesienia Warto ść wielko ści znamionowa Przede wszystkim rozró żnimy poj ęcia: Dodatkowo rozró żnimy poj ęcia: Mi ędzynarodowy słownik metrologii.Badanie woltomierzy cyfrowych prądu przemiennego.. Profesjonalny miernik EASY METER TOUCH wykonuje pomiary w standardach DVB-S/S2, DVB-T/T2 oraz DVB-C.. Aby go zminimalizować należy ustawić zakres pomiaru na jak najmniejszy np jak mierzymy napięcie w granicach 6V i mamy zakresy 10V, 100V i 1000V no to ustawiamy 10V a nie 1000V :)Czy dobrze liczę błąd bezwzględny?, Błędy mierników cyfrowych., Błąd miernika cyfrowego, trzy_i_pol zasada wyznaczania błędów mierników cyfrowych?, błąd miernika cyfrowego 30 PKT..

U= (10,04 ± 0.06)V.Błąd dyskretyzacji występuje w miernikach cyfrowych (jest składnikiem błędu pomiarowego).

W przypadku multimetrów istotne jest, w jaki sposób wyjście wzorcowego źródła .Bloki funkcjonalne mierników cyfrowych Schemat blokowy i przebiegi czasowe w cyfrowym mierniku czasu Schemat blokowy i przebiegi czasowe w cyfrowym mierniku cz ę stotliwo ś ci wysokichArtykuł opisuje rodzaje błędów występujące w multimetrach cyfrowych oraz rozwiązania pojawiających się problemów.. 06) - 3 godz.Istnieją pewne obszary, w których wykorzystanie multimetrów analogowych jest dużo bardziej sensowne niż mierników cyfrowych.. Nigdzie się nie pomyliłem?. Wszystkie ustawienia, wyniki pomiarów oraz inne .Miernik analogowy - rodzaj miernika, którego wskazania są funkcją ciągłą wartości mierzonej.. Dla tego typu mierników jak to opisano wyżej istotne jest, jaka część energii sygnału mieści się w paśmie wejściowym miernika, a jaka wielkość energii znajduje się poza tym pasmem.. Dla zakersu 20V w instrukcji mam takie coś.. Miernikami analogowymi nazywa się także te mierniki, w których zmiany wskazania następują małymi skokami, ale nie są to mierniki o wskazaniu cyfrowym.. ΔX = klasa • pomiar/100 + waga • cyfra.. Tym razem będą one bardziej *z życia wzięte*.stabilnością wskazań obliczyć względny błąd pomiaru przesunięcia fazowego.. Sprawdzenie błędów woltomierza cyfrowego Wykaz przyrządów: • zasilacz stabilizowany napięcia stałegoOznacza to, że rzeczywista wartość (po uwzględnieniu błędu) zawiera się pomiędzy 9.512V a 9.530V.. Wszystko jasne?. Ta strona używa cookie do personalizacji treści i reklam oraz do analizowania ruchu.. 04) - 3 godz.. Układ rozszerzający zakres pomiarowy woltomierza 2.2.. Zrobimy sobie jeszcze dwa takie praktyczne przykłady.. Badanie miernika zniekształceń nieliniowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt