Uzupełnij dialog tłumacząc na język angielski fragmenty podane w nawiasach

Pobierz

Możesz zablokować .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Język angielski.. 2011-12-06 17:52:45; Przetłumacz 6 zdań na język angielski.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zadanie z angielskiego, stopniowanie przymiotników.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna wpisywanych fragmentów zdań.. 2011-02-20 09:46:32; Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. Zadanie 1.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 1 Dominic insisted .. (żeby pomalować.Uzupełnij wpis na blogu tłumacząc fragmenty zdań podane w nawiasach na język angielski Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. 2010-09-11 16:07:22 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty , tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. 13.2.Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w.. - rozwiązanie zadania .. Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach.. malina9636 malina9636 13.02.2019Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 2010-09-11 16:07:22Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Tłumaczycie na język angielski fragmenty podane w nawiasach.Uzupełnij dialog.

Zadanie 2.. Następnie dopasowuje uzupełnione akapity .. 2011-12-06 17:52:45Przetłumacz na język angielski.. This bike (nie jest mój) _____.. Uzupełnij dialog, używając "what" lub "how" oraz wyrazów w nawiasachTASK 6 EXAM TASK - EXTENDED LEVEL Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań 6.1-6.4, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Zadania znajdują się w ćwiczeniach na stronie 42.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. - zadanie 3: Jest to zadanie polegające na słowotwórstwie.. do poleceń w zadaniu maturalnym.. 2011-12-06 17:52:45 Przeczytaj podane zdania .. 2012-04-02 10:35:15; przetłumacz fragmenty w nawiasach na język angielski 2014-09-08 14:22:28Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 2.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. 5/140 Przeczytaj pary zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zakreśla zdanie, które oddaje znaczenie zdania warunkowego..

4/140 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Zadanie z angielskiego, stopniowanie przymiotników.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty tak, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. N ażeń określających poszczególne funkcje językowe kontekście.Ucz się wyr- zadanie 2: Przetłumacz podane fragmenty zdań na język angielski.. I (nie widziałem) _____ Mary since Monday.Zdania do tłumaczenia to miejsce gdzie możesz ćwiczyć swoje umiejętności rozumienia tekstu ucząc się tłumacząc przykładowe zdania powszechnie stosowane w języku angielskim.. Podkreśl w nawiasach fragmenty zdań zgodne z prawdą.. W każdym zdaniu brakuje do czterech elementów.. Korzystajcie ze słowniczka na stronie 101 w książce.. Zdania zostały podzielone według poziomu biegłości.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

3.Uzupełnij dialogi właściwymi formami czasowników z nawiasów.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 1.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.Przetłumacz na język niemiecki fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 4.1.2 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Układa rozsypane wyrazy w prawidłowej kolejności tak, aby utworzyć zdania warunkowe.Podkreśl w nawiasach fragmenty zdań zgodne z prawdą.. np. FAME .Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Pierwsze litery wyrazów są podane, co Wam ułatwi znalezienie odpowiedniego wyrazu.. W każdą lukę możesz wpisać nie więcej niż trzy wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język ang, tak aby otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania .. 2.N Dialogi przedstawiają język naturalny, a wyrażenia, które w nich występują, są Ci znane z lekcji, osłuchujesz się z nimi w piosenkach, w filmach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uzupełnij luki, tłumacząc na język angielski (.).

Uzupełnij zdania tłumacząc wyrazy / fragmenty zdań podane w nawiasach na język angielski.

1 Uzupełnij zdania, wstawiając przymiotniki podane w nawiasach w stopniu wyższym lub najwyższym.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać gramatycznie i logicznie poprawne zdania Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów.. John and Mary (piszą do siebie od kilku) years 3.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania?. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wpisz w każdą lukę (1.-3.). Agatha Christie was (sławną powieściopisarką) _____.. Uzupełniamy luki.. Pamiętaj o pełnej poprawności gramatycznej oraz ortograficznej.. I (zawsze czuję się nieswojo) _____ when I have to make a speech.Uzupełnij zdania (1-5), tłumacząc na język angielski fragmenty w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt