Studium przypadku diagnozy pielęgniarskie

Pobierz

Dzięki zastosowaniu terminów z katalogu ICNP proces pielęgnowania jest zrozumiały dla osób o różnych narodowościach.Kierunek: Pielęgniarstwo II rok.. W pracy ukazana została diagnoza pielęgniarska i proces pielęgnowania.. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2008.. Obejmuje on także problemy pielęgnacyjne, jakie występują u chorej oraz interwencje, które powinna podjąć pielęgniarka, by zredukować bądź całkowicie wyeliminować zdiagnozowane i zaobserwowane problemy.. Dyskusja.. Diagnozy pielęgniarskie: Wysoka temperatura ciała ( 39.7°C) z powodu zapalenia płuc .. Studium przypadku odnosi się do 72-letniej kobiety z rozpoznaniem choroby Parkinsona i współwystępującymi zawrotami głowy.. Ryzyko niedożywienia z powodu trudności w połykaniu.. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na podstawie zadań okręgowej izby pielęgniarek i położnych w katowicach w latach 2000-2017 5.. Ustalono problemy pacjentki, cel opieki oraz jego realizację poprzez zaplanowanie działań.Opieka pielęgniarska nad pacjentką po przebytym udarze niedokrwiennym - studium przypadku.. Pacjent przyjęty do oddziału chorób wewnętrznych z powodu wystąpienia od kilku godzin duszności spoczynkowej.. 7,00 zł.. Andrzej Krupienicz.. W: Kilańska D.. Udar niedokrwienny mózgu - studium przypadku oraz proces pielęgnowania pacjentkiWybrane diagnozy i działania pielęgniarskie (w ujęciu ICNP) odnoszące się do biologicznego funkcjonowania pacjenta..

Poniżej przestawiam opis przypadku.

De Walden-Gałuszko K, Ciałkowska-Rysz A.. Ryzyko odwodnienia z powodu niechęci przyjmowania płynów doustnie.. Utrudniony kontakt z personelem medycznym z powodu zaburzeń mowy.. Astma oskrzelowa - opis choroby oraz przykładowe diagnozy pielęgniarskie z celem i interwencjami oparte na aktualnej wiedzy medycznej.. Stan ogólny pacjentki średnio-ciężki, leżąca, niezdolna do zmiany pozycji, przytomna z afazją ruchową, reaguje na imię i nazwisko.Działania pielęgniarskie: • dokładna obserwacja rany pooperacyjnej w kierunku ewentualnych powikłań (zwracanie uwagi na cechy zapalenia i zakażenia rany, takie jak ból, obrzęk, zaczerwienienie, zwiększone ucieplenie, ograniczona ruchomość w obrębie kikuta), • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki przy zmianie opatrunku na ranie pooperacyjnej,DIAGNOZY PIELĘGNIARSKIE: 1.. Podstawy pielęgniarstwa.. Od wielu lat to właśnie raki oskrzela i płuca są na pierwszym miejscu pod względem wy- stępowania nowotworów, a same nowotwory znajdują ś się na drugim miejscu przyczyn zgonu wśród Polaków.Opis przypadku dotyczy pacjentki w wieku lat chorującej na POChP.. Wyniki:Jul 27, 2020Tętno - 120 u/min.. II STUDIUM PRZYPADKU Diagnozy i interwencje pielęgniarskie u pacjenta z rozpoznanym nadciśnieniem i przewlekłym migotaniem przedsionków.. Podręcznik dla studentów i .Studium przypadku to szczegółowy i systematyczny opis sytuacji oddziałujących na pacjenta w ciągu jakiegoś okresu czasu, a także opis zmian, jakie w tym czasie zachodzą ..

Kup teraz Czytaj dalej.Diagnozy i interwencje pielęgniarskie.

Licencjat studia stacjonarne.. Ciśnienie 100/ 60 mmHg.. Oddech własny, małowydolny, tachypnoe do 25/min, oddech płytki, suchy kaszel.. Dalsze rozdzia³y zawieraj¹ opisy przypadków w opiece niestacjonarnej i stacjonarnej, w stosunku do których sfor-mu³owano diagnozy pielêgniarskie, okreœlono cele opieki i zaproponowano przyk³ady dzia³añ (czynnoœci, interwen- .. Regularne, dobrze wyczuwalne.. I Problem pielęgnacyjny: Ryzyko wystąpienia krwawień i krwotoków spowodowanych małą ilością płytek krwi.. W kontakcie słowno-logicznym dobrym.Diagnoza pielęgniarska 1: Ryzyko wystąpienia niedotlenienia organizmu z powodu duszności z przebiegu POCHP z towarzyszącym szybkim płytkim oddechem.. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2015.. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL OPIEKI PLANOWANE DZIAŁANIA REALIZACJA OCENA .. Płaszewska-Żywko L: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie.. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki .Jul 16, 2020Studium przypadku pozwala na zgromadzenie niezbędnych danych, pozwalających na zaprojektowanie odpowiednich działań pielęgniarskich w procesie pielęgnowanie, dzięki czemu istnieje możliwość zminimalizowania groźnych dla zdrowia oraz życia dolegliwości w przebiegu choroby, jaką jest stwardnienie rozsiane..

Prezentowane studium przypadku jest opisem teoretycznym.

Podręcznik dla studiów medycznych Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2008, 2009 .Ewa Stefańska gr.. Pisze pracę licencjacką na temat "Opieka pielęgniarska nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej", 3 rozdział jest poświęcony konkretnemu przypadkowy - osobie po amputacji.Słowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy; diagnozy pielęgniarskie; studium przypadku AbStrAct Introduction.. Download Download PDF.Diagnozowanie w procesie pielêgnowania w opiece niestacjonarnej 1.. Pielêgniarstwo œrodowiskowe/rodzinne .. Interwencje pielęgniarskie:rodziny w czynnościach dnia codziennego.. Cel: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krwawień i krwotoków.. Cel opieki: poprawa wentylacji, zapobieganie niedotlenieniu.. Skarży się na dolegliwości wynikające z uszkodzenia układu mięśniowo - szkieletowego, ma problem z poruszaniem się, choroba reumatoidalna stawów.. Ewa Stefańska gr.. Oddech utrudniony, spłycony, 28 oddechów/min.. Interwencje pielęgniarskie : dokonano oceny charakteru i nasilenia duszności (wykorzystanoOpis przypadku.. Medycyna paliatywna.. Układ krążenia Tętno prawidłowe, dobrze napięte, miarowe oraz do- brze wypełnione.Jan 25, 2022Do skonstruowania procesu pielęgnowania wykorzystano metodę studium indywidualnego przypadku pacjentki z marskością wątroby oraz użyto narzędzi badawczych takich jak: wywiad indywidualny, obserwacja, wywiad rodzinny, rozmowa z personelem szpitala oraz analiza dokumentacji medycznej.Opis przypadku: Pacjentka Helena Cz. l.80 przyjęta do ZOL-u z oddziału Neurologii, gdzie przebywała trzy tygodnie..

Studium przypadku: Pacjentka w wieku 75 lat, wdowa - nie radzi sobie po stracie męża.

Pacjent przyjęty do oddziału chorób wewnętrznych z powodu wystąpienia od kilku godzin duszności spoczynkowej.Postępowanie pielęgniarskie nad pacjentem z ostrąniewydolnościąoddechowąw wyniku covid-19 - studium przypadku87 Układ oddechowy Pacjentka zgłasza uczucie duszności i ból w okolicy mostka.. POChP ze względu na swój przewlekły charakter i szerokie rozpowszechnienie uznawana jestProces pielęgnowania pacjenta z odleżyną III stopnia - studium indywidualnego przypadku UKŁAD MOCZOWY objętość jakość inne objawy wyroby medyczne 450ml mocz mętny nietrzymanie moczu cewnik Foleya UKŁAD PŁCIOWY cykl płciowy inne objawy inne cechy* andropauza brak nie dotyczy *dotyczy dzieci i młodzieży UKŁAD NERWOWY świadomość wg skaliPrzykładowe diagnozy pielęgniarskie pacjenta z niedokrwistością wraz z celem i interwencjami.. Przemieszcza się najchętniej przy pomocy osoby drugiej.Studia przypadków pielęgniarskich Studia przypadków pielęgniarskich PACJENT Pacjentka KL, kobieta, lat 78 rasy białej, chora na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze z rozpoznaniem udaru mózgu z lewostronnym niedowładem.. Gorączka-zaburzenie termoregulacji polegające na przestawieniu ośrodka termoregulacji, co objawia się wzrostem temperatury ciała .Proces pielęgnowania - Astma oskrzelowa.. STUDIUM PRZYPADKU.. Działania pielęgniarskie w opiece nad taką pacjentką wymagają zaangażowania w uruchamianiu pacjentki, uśmierzaniu bólu oraz edukacji chorej i rodziny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt