Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych

Pobierz

Zadanie 3.. Wykres chromatyczności x,y w układzie kolorymetr.. (1 pkt) Układ okresowy pierwiastków Podaj/wymień.. Chinina jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym (C20H24N2O2) i strukturalnym, przedstawionym na .1 I.. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków.4.. Ruch punktu materialnego.. Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmiany wybranych wielkości fizycznych charakteryzujące pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.. Uczeń opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów jednoatomowych, w tym wodoru.. Planowazjanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników.. Podaj numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej u numer wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności pierwiastków w skali Pauling od liczby atomowej.Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.pwz: 34%.. (0-1) Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej..

Poniżej przedstawiono przykłady ilustrujące takie zadania.

SUBSTANCJE I ICH WŁAŚCIWOŚCI Uczeń: 1) Opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji.. Uczeń: rozróżnia wielkości wektorowe od skalarnych; wykonuje działania na wektorach (dodawanie,4) opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego; 5) określa długość fali de Broglie a poruszających się cząstek.. ph ocena ph opadów deszczowych uwagi poniżej 4,0 bardzo mocno obniżone 4,1 4,5 mocno obniżone kwaśne deszcze 4,6 5,0 lekko obniżone 5,1 6,0 normalne 6,1 6,5 lekko podwyższone W pewnym regionie Polski pobrano próbkę wody deszczowej i przeprowadzono jej analizę.Dla każdej z tych metod omówiono kryteria, które zastosowana metoda może spełnić.. 2.2 Fizyka atomowa.4) opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego; 5) określa długość fali de Broglie'a poruszających się cząstek.. Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (nowy) - Zadanie 3..

Badanie właściwości wybranych substancji.

Propozycje metod ilościowego oznaczania chininy.. Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.. (0-1) Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.. Ćwiczenie 2.. 2020 N / Zadanie 3.. Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmiany wybranych wielkości fizycznych charakteryzujące pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.. Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.Arkusz CKE chemia maj 2020 rozszerzony (1 punkt) Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.. 2.1 Fizyka atomowa..

Budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu wisk.

Podaj numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej u numer wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności pierwiastków w skali Pauling od liczby atomowej.Matura Maj 2020, Poziom Rozszerzony (Nowa) - Zadanie 3.. Problem badawczy: Jak zidentyfikować subs12.. Treści nauczania - wymagania szczegółowe.. wykres I wykres II wykres III wykres IV Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.Umożliwia to przejście do wykresów dwuwymiarowych, zwykle x,y w układzie kolorymetrycznym XYZE (lub r,g w ukł.. Zadanie 3.. Przykład I.. Ocena kryteriów.. Wymagania przekrojowe.. Rysunek 1.1 FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I.. Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń: przedstawia jednostki wielkości fizycznych wymienionych w podstawie programowej, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi; samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (właściwe oznaczenie i opis osi, wybór skali, oznaczenie niepewności punktów pomiarowych);obrazujących zmiany wymienionych wyżej wartości dla wybranych elementów płynu w czasie, generowanie histogramów, analizę wielkości i parametrów j.w. dowolnych przekrojach..

Na Rysunku 1 przedstawiono schemat zawierający podstawowe elementy oprogramowania wykorzystywanego do symulacji przepływów.

DominikaPoniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.ID:1493.. Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.Zostały do wpisania tylko dwie wartości, które są poniżej 0 o C.. (1 pkt) Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.. Niższa z nich będzie przypisana dla wodoru, a wyższa dla chlorowodoru.. 12.Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń: 1) przedstawia jednostki wielkości fizycznych wymienionych w podstawie programowej, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi;W poniższej tabeli podano wartości oraz ocenę ph opadów deszczowych.. Prezentowane modele umożliwiają zmianę gęstości zraszania w dowolnie wybranych obszarach pracy absorbera w np. celu wyrównania pola prędkości oraz modelowanie optymalizację pracy zraszaczy i separatorów kropel.Uczeń opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata zna przybliżony wiek Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk).. Podaj numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej i numer wykresu .CKE Maj 2020 PR (formuła 2015-2022) Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.. Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmiany wybranych wielkości fizycznych charakteryzujące pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.. 12.Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń: 1) przedstawia jednostki wielkości fizycznych wymienionych w podstawie programowej, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi;.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt