Korzystając ze schematu opisz kolejne etapy przekazywania impulsu nerwowego

Pobierz

Rola obwodowego układu nerwowego: a) przewodzi impulsy z zewnętrznych i wewnętrznych części ciała do CUN (centralnego układu nerwowego); b) przekazuje polecenia z CUN do mięśni, gruczołów i innych narządów.. SYNAPSA Chemiczna Elektryczna Pobudzająca Hamująca Rys Podział synaps nerwowych Ciała komórek nerwowych znajdują się w istocie szarej ośrodkowego układu nerwowego oraz w zwojach układu obwodowego i autonomicznego.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: biochemiczne podstawy genetyki, prawa Mendla i Morgana, dziedziczności i mutacje.. 1. hamowanie wydzielania jonów wapniowych 2. hamowanie wydzielania neuroprzekaźników do szczeliny synaptycznej 3. zablokowanie przepływu impulsu nerwowegoNa schematach A i B przedstawiono dwa mechanizmy przekazywania sygnałów w organizmie wielokomórkowym.. Publikujemy arkusze z poziomu podstawowego i rozszerzonego i przykładowe odpowiedzi.Układ nerwowy - zbiór wyspecjalizowanych komórek, pozostających ze sobą w złożonych relacjach funkcjonalnych i strukturalnych, odpowiadający za sterowanie aktywnością organizmu.. ( 4 pkt.). 1. hamowanie wydzielania jonów wapniowych 2. hamowanie wydzielania neuroprzekaźników do szczeliny synaptycznej 3. zablokowanie przepływu impulsu nerwowego.. a) Uzupełnij schemat łuku odruchowego wpisując w odpowiednie pola następujące jego elementy: mięsień, neuron ruchowy, neuron czuciowy, neuron pośredniczący Zaznacz kierunek przepływu impulsu poprzez dorysowanie grotów do strzałek.Skupimy się dzisiaj na przewodzeniu impulsu nerwowego pomiędzy neuronami..

4.6 przedstawia ogólny podział synaps ze względu na sposób przekazywania impulsu nerwowego [6].

Impuls nerwowy zostaje przeniesiony z jednej komórki na drugą przy udziale substancji o charakterze neuroprzekaźnika (zwanego czasem neurohormonem) - mediatora synaptycznego (synapsy chemiczne) lub na drodze .nerwowego z częścią przywspółczulną tego układu pod względem budowy i funkcji uzasadnia, że obie części układu autonomicznego antagonizm Układ nerwowy definiuje pojęcia: stres, wyjaśnia, czym są emocje omawia przebieg reakcji dowodzi, że długotrwały stres wyjaśnia, że uzależnienie jestbiologia rozszerzona.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Opiszecie drogę impulsu nerwowego.Neurony (komórki nerwowe), obok komórek glejowych, są podstawowym budulcem układu nerwowego.O skomplikowanej budowie i funkcji komórek nerwowych świat zaczął się dowiadywać przede wszystkim po 1937 roku - wtedy właśnie J. Z. Young zaproponował, aby prace nad właściwościami neuronów prowadzić na komórkach kałamarnic (jako, że są one zdecydowanie większe od ludzkich .Rys.. Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Pozostałe.. Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono kolejne etapy (1-3) przekazywania impulsu nerwowego z jednego neuronu na drugi..

Zadanie 19.elektrycznego komórek leżą u podstaw pracy układu nerwowego.

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Matura z biologii już się zakończyła.. Budowa obwodowego układu nerwowego: a) tworzą go wiązki (skupiska) włókien nerwowych (aksonów).. a) Podaj dwie możliwe lokalizacje tego etapu trawienia w przewodzie pokarmowym człowieka oraz odpowiednie nazwy enzymów biorących w nim udział.. Zadanie 82.. (1 pkt) Przewodzenie impulsów nerwowych odbywa się zawsze w jednym kierunku - od dendrytów do neurytu (aksonu).. 3.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Na podstawie schematów podaj jedną różnicę i jedno podobieństwo między nerwowym a hormonalnym mechanizmem pobudzania komórek docelowych.Nauczę się: omawiać budowę obwodowego układu nerwowego; opisywać funkcję nerwów czuciowych i ruchowych; omawiać drogę impulsu nerwowego, korzystając ze schematu łuku odruchowego; wykazywać znaczenie odruchów warunkowych i bezwarunkowych oraz porównywać je ze sobą.. Jest zbudowany z komórek nerwowych oraz komórek glejowych.. Zadanie 23.Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku.. (2 pkt) Uporządkuj poniższe określenia według podanego schematu tak, by przedstawiały kolejne etapy rozwoju zarodkowego człowieka (od poczęcia): bruzdkowanie, zygota, implantacja, gamety, blastocysta, zapłodnienie, zarodek..

Tu do przekazywania sygnałów elektrycznych służą wyspecjalizowane komórki - neurony.

Potencjał ten określa różnicę potencjałów elektrycznych między wnętrzem, a powierzchnią komórki i zależy od stężenia jonów po obu stronach błony komórkowej.. Korzystając ze schematu, opisz kolejne etapy przekazywania impulsu nerwowego z jednego neuronu na drugi.Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono kolejne etapy (1-3) przekazywania impulsu nerwowego z jednego neuronu na drugi.. Potencjał błonowy Każda komórka w organizmie posiada tzw. potencjał błonowy.. Korzystając ze schematu, opisz kolejne etapy przekazywania impulsu nerwowego z jednego neuronu na drugi.Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono kolejne etapy (1-3) przekazywania impulsu nerwowego z jednego neuronu na drugi.. Układ nerwowy jest w stanie wykryć określone zmiany zachodzące w otoczeniu i wywołać w związku z tym odpowiednią reakcję organizmu.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w .Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku.. Lekcja z e-podręcznika; Materiał dodatkowy 1; Materiał .KS..

Neuron to podstawowa jednostka budująca układ nerwowy, zdolny jest on do szybkiego przekazywania impulsu nerwowego.

Jego podstawowym zadaniem jest przyjmowanie, przewodzenie i przekazywanie sygnałów, co związane jest z właściwościami błony komórkowej.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Z punktu widzenia histologii, zbiór komórek nerwowych bywa nazywany tkanką nerwową, zaś zbiór .Na schemacie przedstawiono jeden z etapów trawienia cukrów w przewodzie pokarmowym człowieka.. W przypadku układu hormonalnego wpływ na docelowe komórki jest znacznie dłuższy, chociażJednostką strukturalną i funkcjonalną układu nerwowego jest neuron.. Wiecie już co to jest neuron, bo jego budowę przedstawiliście za pomocą rysunków.. Wymagania edukacyjne- biologia, zakres rozszerzony Dział Badania przyrodnicze Chemiczne podstawy życia Wymagania podstawowe - wyjaśnić różnice między rozumowaniem Wymagania ponadpodstawowe - formułować główne etapy badań do dedukcyjnym a rozumowaniem indukcyjnym - wymienić metody poznawania świata - wymienić .- klasyfikować lipidy ze względu na: konsystencję w temperaturze pokojowej, pochodzenie i budowę cząsteczki .. - omówić sposób przekazywania impulsu nerwowego - podać poziomy organizacji budowy ciała zwierząt (tkanki, narządy, układy narządów) .. - analizować kolejne etapy ustalania profilu genetycznego Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. b) Na podstawie analizy schematu uzasadnij kataboliczny charakter trawienia polisacharydów, np. skrobi.Na podstawie analizy przedstawionego wyżej schematu, opisz sposób przekazywania impulsów nerwowych pomiędzy neuronami.. Na podstawie: Korzystając ze schematu, opisz kolejne etapy przekazywania impulsu nerwowego z jednego neuronu na drugi.Budowa schematu łuku odruchowego Łuk odruchowy zawsze składa się z pięciu elementów i są to: receptor - jego rola polega na odbieraniu bodźców z otoczenia; neuron czuciowy - przekazuje impuls z ośrodka nerwowego do efektora; ośrodek nerwowy - znajduje się w rdzeniu kręgowym;Rozprzestrzenianie się impulsu w tkance nerwowej jest procesem aktywnym, opartym na przepływie przez błonę komórkową aksonu jonów i wywołanych przez to zjawiskach fizyko - chemicznych.. Narysuj wzdłuż każdego neurytu (aksonu), w neuronach A, B i C po jednej strzałce ilustrującej kierunek przepływu impulsu nerwowego.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Na rysunku przedstawiono schematycznie trzy neurony (A, B i C)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt