Kwestionariusz osobowy aplikacja adwokacka

Pobierz

Data i miejsce urodzenia: 5.. Typ dokumentu: doc Rozmiar: 42,50 KB.. Wysokość opłaty za egzamin: --- zł (słownie: --- .Wzory pism.. Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich pdf.. Pobierz.APLIKACJA ADWOKACKA.. Wniosek o wpis na listę adwokatów z innej podstawy.. Imiona: 4.. Seria i numer dowodu osobistego 7.. Stan cywilny: 10.. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i chcą uzyskać wpis na listę adwokatów winny złożyć: wniosek (skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie) o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie; kwestionariusz osobowy*, życiorys*;Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 10 sierpnia 2022 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji dołączają do wniosku odpowiednio: 1) kwestionariusz osobowy;Jan 24, 2022KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 1.. Spis adwokatów i aplikantów.. Seria i numer dowodu osobistego Nazwisko panieńskie (dla mężatek): 9.. Nazwisko: 3.. Wzór umowy patronackiej doc. - pobierz.Informacja dot.. Przejazd /2A 15-430 BiałystokJun 29, 2020Strona internetowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.. Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al.OPŁATA ZA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ .. Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: 8..

Wzór kwestionariusza w pdf.

Data i miejsce urodzenia: 5.. Termin składania wymaganych dokumentów: ---.. Stan cywilny: W przypadku zmiany nazwiska, podać poprzednie: Obywatelstwo: Adres mailowy: Miejsce zameldowania (adres, nr telefonu):Komunikat Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.. EGZAMIN ADWOKACKI 2022 .. Wniosek i załączniki .. Wniosek o legitymację [0.24 MB] kwestionariusz osobowy [0.07 MB] Opinia patrona [0.04 MB] PLAN SZKOLENIA 2022 [0.95 MB] Izba Adwokacka w Białymstoku.. Nr ewidencyjny.. Nazwisko: 3.. W przypadku zmiany nazwiska, podać poprzednie: 11.. Wniosek o wpis na listę adwokatów z podaniem podstawy prawnej, Kwestionariusz osobowy- 1 egz, Życiorys - 1 egz., Zdjęcia - 3 szt. do dowodu osobistego lub do paszportu,Jun 28, 2021Mar 29, 2021Jan 21, 2021Egzamin adwokacki - Zmiany w wymogach technicznych oraz parametry jakie muszą spełniać komputery przygotowane przez osoby zdające egzamin zawodowy w 2022 r. środa, 27 kwietnia 2022 , aplikancikwestionariusz osobowy.word.. Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki:Jul 1, 2021Jun 15, 2021KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.. Imiona: 4.. Nr ewidencyjny PESEL: 2.. Opinia o aplikancie doc. Wniosek o wydanie legitymacji aplikanckiej pdf.. opłaty za wyrobienie legitymacji adwokackiej.. Nr ewidencyjny PESEL: 2.. Termin egzaminu: 24 września 2022 r. (sobota) Start: ---.. PESEL: Nazwisko: Imiona: Data i miejsce urodzenia: Płeć: Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: 8. strona główna; mapa strony; kontakt; Władze ORA; Adwokaci Izby; Aplikanci - aplikacja adwokacka; ..

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.Kwestionariusz osobowy.

Obywatelstwo: 12.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 1.. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach okręgowych rad adwokackich w: Białymstoku, ul. Okręgowa Rada Adwokacka.. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką powinno zawierać: wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, kwestionariusz osobowy, życiorys,May 28, 2022May 25, 2021Jul 1, 2021Egzamin wstępny na aplikację adwokacką.. Przejazd 2A, kod 15-430, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki; informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań; Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego.. Miejsce: przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadomi kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.. kwestionariusz osobowy Dokumenty dla osób przystępujących po aplikacji adwokackiej: Informacja o wyborze sposobu rozwiazywania zadań 2022 r. Klauzula informacyjna egzamin adwokacki 2022 r. Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego 2022 r.Egzamin wstępny na aplikację adwokacką / Druki i pliki do pobrania - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.Aplikacja adwokacka - jakie dokumenty należy złożyć..

Wniosek o zgodę na dodatkowe zatrudnienie doc. Kwestionariusz osobowy doc.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.. Wzór promesy doc. Wniosek o rozłożenie aplikacji adwokackiej na raty docx.Adwokaci i aplikanci Wykaz dokumentów dla osób składających wniosek o wpis na listę adwokatów po egzaminie adwokackim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt