Sprawozdanie z pracy wychowawczej klasa 6

Pobierz

w roku szkolnym.. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego- opis: Występujące problemy wychowawcze: Podejmowane działania, zaangażowanie uczniów .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej.. Jako wychowawczyni klasy dbam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Rodzaj sytuacjiPrzeprowadzone w klasie ankiety, badania, konsultacje dotyczące sytuacji wychowawczej.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.Dbamy o kącik książek i czasopism Wdrażam uczniów do wzajemnego szacunku i wzajemnej pomocy, uświadamiam im konieczności szacunku wobec innych: nauczycieli, rodziców, osób starszych.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Szkoła Podstawowa nr 6 im.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. W GRUPIE "SŁONECZKA".. Propozycje zajęć, imprez, wydarzeń, itp.)dwie z klas realizowaty zajecia dotyczQce programu mediacji rówieéniczych.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne..

Sprawozdanie z pracy wychowawczej w klasie 4-6 szkoły podstawowej.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….…………….. rok szkolny 2017 / 2018 wychowawca ……………………… 1.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. LICZBA UCZNIÓW: ZAPISANYCH…………KLASYFIKOWANYCH…….PROMOWANYCH…………….. Typ placówki: szkoła podstawowa Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru.. Jana Pawła II w Sanoku Opracowała: Katarzyna Bajger SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM ……………….-SEMESTR ……… Nazwisko i imię: …………………………………………………………………….SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI.. A.Chyjek 3b 2 16:00 09.09 K.Szemiot 4 7 16:30 10.09.Rodzaj sytuacjiWspółpraca z rodzicami (w tym zestawienie frekwencji z zebrań z rodzicami, podejmowane tematy, uzyskane formy wsparcia oraz wnioski do pracy wychowawczej w zakresie współpracy z rodzicami) Opis.. Wychowawca klasy : …………………….. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.pertasoundte94: sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 5 6 latki koniec roku Kliknij i pobierz: om.gy/j18BX / 5 lat temu (9 października)SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxsprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki za ii polrocze ..

z pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy …………, za semestr pierwszy.

Staż pracy pedagogicznej ………………………………………………………………………………………….Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8Sprawozdanie wychowawcy klasy z realizacji pracy wychowawczej Author: SP Last modified by: Kinga Apollo Created Date: 6/24/2019 11:01:00 AM Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy z realizacji pracy wychowawczejW klasach IV-VI klasyfikacja dokonana została przy u życiu ocen z zaj ęć edukacyjnych (w skali od 1 do 6) oraz obowi ązuj ących ocen z zachowania oraz jedna ocena opisowa dla uczennicy klasy VIa.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ.. semestralne / roczne.. Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce (imię i nazwisko ucznia, średnia ocen) Uczniowie z ocenami niedostatecznymi:………., co stanowi……………….%klasy.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej.. w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018.. By Aneta Jablonska in Profilaktyka uzależnień on 7 lipca 2013 .Sprawozdanie z pracy wychowawczej..

INFRMACJA O REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIASprawozdanie z pracy wychowawczej - szkoła podstawowa.

Rok szkolny 2015-2016.. Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014 Data publikacji: 14 Czerwiec 2013.Wrześniowe zebrania z rodzicami .. KLASA…………………………WYCHOWAWCA………………………………………….. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?. By prowadzić edukację .Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 5- letnich oddziału przedszkolnego kl. 0 B za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY VI 1.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla .Sprawozdanie z działalności wychowawcze i profilaktycznej w klasach I - VI w roku szkolnym 2012/2013.. Zdiagnozowane zachowania uczniów i formy udzielonej pomocy.. Nauczycielki: Katarzyna Seroka.. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole - Praca w zespołach, odczytanie propozycji uczniów, przygotowanie regulaminu na gazetkę klasową.. Rok szkolny Okres Klasa Wychowawca 2010 / 2011.Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. W KLASACH I-III.. Średnia frekwencja klasy wyniosła: 93 %.. Klasy 6: wszyscy wychowawcy opracowali lub uaktualnili ze swoimi klasami kontrakty lub regulaminy klas, miato to na celu redukowanie zachowaó agresywnych dzieki uczeniu sposobów rozwiazywania problemów;#sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w pr taresphodupp27 : sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki Darmowe pobieranie: om.gy/7rWRFSPRAWOZDANIE..

Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy - Dyskusja z wnioskami, samoocena.

Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Lp.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ.. za rok szkolny 2016/2017.. Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Klasa Sala Godzina Data Wychowawca 1 6 16:30 10.09 L.Brzoska 2 1 16:00 10.09 E. Moska 3a 3 16:00 10.09.. Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Klasa ……………………….. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. 2019/20 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r.Sprawozdanie z realizacji pracy wychowawczej śródrocznej rocznej 2015/16 klasy .na posiedzenie Rady Pedagogicznej w dniu .. Inne, dodatkowe informacje wychowawcy klasy: (Np. uczniowie chętni do prac w klasie i w szkole, chętni do udziału w wszelakich imprezach szkolnych.. 4.Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych • Rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami szkoły • Wzbogacanie własnego .Sprawozdanie z pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej klasa I SP..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt