Wymień pięć cech dramatu szekspirowskiego

Pobierz

Przebieg lekcji.. - wyraźne zakończenie puentą, które jest sensem całej noweli.. Załamanie zasady mimesis na rzecz kreacji poprzez tworzenie fantastycznych rzeczywistości oraz dbałość o język wypowiedzi.. Struktura tragedii szekspirowskiejWymień i opisz konteksty zawarte w "Konradzie Wallenrodzie" Adama Mickiewicza.. jedność czasu: akcja toczy się jednego dnia, od świtu do zachodu,Cechami dramatu Szekspira są: - złamanie reguły trzech jedności (akcja w "Makbecie" rozgrywa się w komnatach pałacowych, na leśnej polanie, na polu walki, akcja jest wielowątkowa, tematem jest walka o władzę, walka dobra ze złem, przemiana postaci), - Szekspir zwiększa liczbę osób na scenie - rezygnuje z zasady decorum, Szekspir wprowadza humorCechy dramatu szekspirowskiego: • akcja jest wielowątkowa, • różne miejsca akcji • czas akcji rzadko pokrywa się z czasem fabuły • czas akcji może zostać rozciągnięty na lata • brak chóru • zmienność nastoju, czyli po scenach tragicznych, okrutnych występują sceny zawierające humor • tłem scen jest natura, która zwiększa nastrój grozyAkcja dramatu obfituje w krwawe zajścia.. B) sonetu.Cechy dramatu szekspirowskiego zerwanie z zasadą trzech jedności wrażliwość i wyobraźnia teatralna twórcy oraz widza ukazanie wiecznych dylematów człowieka tragizm i komizm życia na różnych szczeblach społecznych tajemniczość pojawienie się świata irracjonalnego rola fatum, losu w kreowaniu dziejów bohaterów psychologizm postaci rola jednostki w .Na przykładzie tragedii Romeo i Julia podaj cechy dramatu szekspirowskiego..

Wyznaczniki dramatu szekspirowskiego.

zerwanie z zasadą trzech jedności (czasu, miejsca, akcji)komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu; zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale; tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.. Złamanie zasady mimesis (wprowadzenie elementów fantastycznych) - w Makbecie mamy do czynienia z wieloma zjawami, widmami, duchami, czarownicami i ich czarami.. A) noweli : - nie ma wątków pobocznych.. czas: rządy Makbeta trwają 17 lat.. - narrator III osobie zachowuje dystans do przedstawionych zdarzeń.. miejsce: rozprzestrzenienie dramatu - Paralelizm świata przedstawionego, na który składa się świat ziemski i pozaziemski - wzajemnie się przenikają - Kreacja bohatera pogłębionego psychologicznie - zerwanie z monolityczną postacią starożytnego bohatera.Cechy gatunkowe.. Tragiczni bohaterowie antyczni.. Załamanie zasady decorum - wprowadzenie śmiesznych, rubasznych scen.. Napisz dalsze losy Kordiana na 5 str zeszytu; Do których utworów literackich nawiązuje w tekście "Nocy listopadowej" S. Wyspiański.. Przydatność 80% Cechy dramatu szekspirowskiego.. WYZNACZNIKI DRAMATU SZEKSPIROWSKIEGO: - załamanie zasady decorum - wprowadzenie śmiesznych, rubasznych scen - załamanie zasady mimesis na rzecz kreacji poprzez tworzenie fantastycznych rzeczywistości oraz dbałość o język wypowiedzi - załamanie zasady trzech jedności.2)komedia gatunek dramatu, których podstawą cechą jest komis czyli śmieszna akcja, komiczni bohaterowie i humorystyczne zakończenie..

Charakterystyczne cechy dramatu antycznego to: zasada trzech jedności - miejsca, czasu i akcji (akcja w ciągu doby, w tym samym miejscu, jednowątkowa).

Tragiczni bohaterowie szekspirowscy.agatakolba.. Cechy dramatu szekspirowskiego : zerwanie z zasadą trzech jedności klasycznej , zerwanie z zasadą decorum i zasadą jedności estetyki - sceny komiczne przeplatają się z tragicznymi , język postaci jest zindywidualizowany , bohaterowie często używają zwrotów codziennych , potocznych , czasem wulgaryzmów ; występują postaci i wydarzenia nierealne , fantastyczne np .Wymień opisane w przedmowie fakty dotyczące obrzędu dziadów, które mają odzwierciedlenie w tekście dramatu Adama Mickiewicza Rodzaje duchów w "Dziadach" cz. II Obrzęd dziadów i jego funkcja w dramacie Prawdy moralne w II cz. "Dziadów" Cechy II cz. "Dziadów" jako dramatu romantycznego Kompozycja i styl "Dziadów" cz. II Wymień dwie; Wypisz 5 fragmentów z Pana Tadeusza opisujące Tadeusza Soplicę oraz jaka to księga i wersCechy dramatu szekspirowskiego (tragedii szekspirowskiej): akcja jest wielowątkowa, kolejne wątki są luźno związane ze sobą; różne miejsca akcji; czas akcji rzadko pokrywa się z czasem fabuły; czas akcji może zostać rozciągnięty na lata; swobodne traktowanie czasu akcji; brak chóru+ Kompozycja: - Szekspir nie przestrzega zasady 3 jedności: a) miejsca - wydarzenia dzieją się w różnych miejscach (Szkocja, Anglia) b) czasu - czas w dramacie nie jest dokładnie określony, ale trwa kilka lat c) akcji - dramat jest wielowątkowy (dążenie Makbeta do zdobycia korony, choroba Lady Makbet, nastroje szkockiego społeczeństwa) - Dramat zbudowany jest z 5 aktów, każdy akt podzielony jest na sceny - Zrezygnowano z chóru, zastępuje go monolog wewnętrzny - Akcja w .Struktura tragedii szekspirowskiej: ..

Na scenie znajdował się chór (12 - 15 mężczyzn, który stwarzał nastrój, zapowiadał akcję, informował o ...Uzupełnij tabelę zawierającą porównanie cech dramatu antycznego i szekspirowskiego.

otwarta kompozycja - zerwanie z antyczną zasadą jedności miejsca, czasu i akcji, pozostawienie czytelnikowi dużego pola do interpretacji fragmentów lub całego dzieła, brak związku przyczynowo - skutkowego między kolejnymi wydarzeniami; synkretyzm rodzajowy - wplatanie do dramatu elementów liryki i epiki;• Cechy dramatu Wyspiańskiego na przykładzie "Wesela" • Gospodarz - charakterystyka • Fantastyczne osoby Wesela • Historia w "Weselu" - wydarzenia historyczne, do których odniósł się Wyspiański • Jakie zjawy pojawią się gościom weselnym?. • Chłopi i inteligencja w "Weselu" • Krytyka literacka o "Weselu"Cechy dramatu romantycznego: przemieszanie scen realistycznych z fantastycznymi, nierespektowanie trzech jedności, nieprzestrzeganie zasady decorum przez przemieszanie partii tragicznych z komicznymi, otwarta kompozycja.W dramatach miesza się konwencje : - W Dziadach cz. III miesza się patos ( scena I) i groteski ( Widzenie Senatora), komizmu ( humor więźniów w scenie I) i tragizmu ( historia Rollisona ) - W Makbecie nierespektowane są zasady dekorum - po scenie zbrodni następuje humorystyczny monolog odźwiernegoCechy dramatu romantycznego synkretyzm (niejednorodność) łączenie stylów i kategorii estetycznych (np. komizmu i tragizmu), wątków realistycznych z fantastycznymi, różnych form wypowiedzi (np. wplatanie chóru, bajek, powiastek, partii lirycznych)..

Moralne przesłanie - Makbet jest traktatem o moralności ludzkiej, której zatracenie prowadzi do upadku człowieka.10.Obok cech dramatu szekspirowskiego wpisz odpowiednie przykłady ich realizacji w makbecie.Cechy dramatu romantycznego.

3) nowela- krótki utwór epicki zazwyczaj jednowątkowy i o wyraźnej kompozycji.. - zredukukowana ilość bohaterów.. Przed lekcją: Nauczyciel zachęca uczniów do przypomnienia sobie wiadomości na temat dramatu szekspirowskiego i cech, które odróżniały dramat szekspirowski od dramatu .element składowy dramatu, stanowi spójny odcinek akcji, jest w pewien sposób częścią zamkniętą, charakteryzują go czas i miejsce akcji, Scena: część aktu, wyodrębniona ze względu na jej bohaterów, dana osoba lub zdarzenie przenosi akcję do sceny następnej, Tekst główny: teksty wypowiadane przez bohaterów dramatu,Antyk wykształcił dwa podstawowe gatunki dramatu: komedię i tragedię.. Cechy tragedii: Zasada trzech jedności (jedność czasu, jedność miejsca, jedność akcji) W tragedii antycznej (na przykładzie Antygony) Jest przestrzegana..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt