Uzupełnij odpowiednio tabelę verb person noun

Pobierz

Charaktereigenschaften cechy charakteru positiv pozytywne negativ negatywne 1. freundlich uprzejmyu Odpowiedź na zadanie z Welttour Deutsch 2. b. budowanie wypowiedzi z wybranymi wyrazami; c. uzupełnianie luk w zdaniach wybranymi wyrazami;wpisz odpowiednio podane wyrazy i wyrazenia do tabeli odpowiadajac na pytanie wohin.. Język niemiecki.. Wymowa rzeczowników w liczbie mnogiej.. Criminals- przestępcy.. Mimunis September 2019 | 0 .nouns- rzeczowniki - nazwy przestępstw i przestępców.. Tabelkę przepisać do zeszytu, uzupełnić, słówka przetłumaczyć.. verbs- czasowniki - opisują czyny, popełniane przez przestępców.. Uzupełnij notatkę w formie tabeli.. Wpisz w puste rubryki nazwy produktów spalania materiałów energetycznych w warunkach swobodnego i ograniczonego dostępu powietrza.. A compound noun .Uzupełnij formy czasowników nieregularnych.. Uzupełnij odpowiednio tabelke pomocy verb person noun 1)paint painter .. 2)perform .. dance 4).. entertainer entertainment 5),,,,,,,,,,, .Verb (czasownik) Person (osoba) Noun (rzeczownik) paint (malować) painter (malarz) painting .Idealne poza domem - wydrukuj swoje słówka: jako poręczną listę jako fiszki do wycięcia Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.. Wyraz people ma formę liczby pojedynczej i oznacza lud.. (Utrwalenie słownictwa związanego z filmem)- praca z ćwiczeniówką.Wpisz do tabeli jaki to rodzaj : męski, żeński czy nijaki ?.

Uzupełnij tabelę.

W tabelce kategorie: Crimes- przestępstwa.. Ułóż pytania do wyróżnionych części zdania: Wir haben am Nachmittag aud dem Sportplaz Ball gespielt.. available - dostępny, osiągalny prize - nagroda (ćwiczenie dodatkowe).. Wpisz w puste rubryki nazwy produktów spalania materiałów energetycznych w .Jun 6, 2022people-ludzie, verbs related to films - czasowniki odnoszące się do filmów, other film words - pozostałe wyrazy związane z filmem.. Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 4 rozwiązania: autor: aboom 8.1.2011 (14:04) Podane niżej wyrazy wpisz odpowiednio do tabeli PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 3 rozwiązania: autor: gitarrra 6.2.2011 (20:19)Uzupełnij zdania właściwymi przyimkami z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt