Przykładowa samoocena nauczyciela po hospitacji

Pobierz

Tu pobierzesz plik: …- dokonanie samooceny zajęć przez nauczyciela, - dokonanie oceny zajęć przez hospitującego, - przekazanie rad, wskazówek, pomysłów, zaleceń - dokumentowanie odbytej …przebieg.. zajeciami, by hospitujacy wiedzial, na co ma zwrocic uwage.. Cel obserwacji: IV.Właściwa samoocena służy bieżącej kontroli efektów działania nauczyciela, służy nauczycielowi i jego uczniom, a nie dyrektorowi szkoły.. Przedmiot:.V Rozmowa pohospitacyjna (konferencja indywidualna) do trzech dni po hospitacji 1) samoocena hospitowanego nauczyciela a) ustosunkowanie się do wykonania …Samoocena nauczyciela: ………………………………………………………………………………………….. Data ustalenia obserwacji .. Przykładowa instrukcja do pracy zespołu nauczycielskiego, która …#samoocena nauczyciela po hospitacji przyklad przed.. Agnieszka Pich.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. TAK NIE 14 Czy praca domowa wynikała z przebiegu lekcji?. Sprobuj zrobic notatke w postaci …1.. Wrocław.. Czy zrealizowałas …Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty …Sprawozdanie Z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego‧For-Teachers‧Plan Rozwoju Zawodowego- Awans Na Stopień NauczyciSamoocena nauczyciela to refleksja nad posiadanymi wła ciwo ciami indywidualnymi takimi, jak cechy osobowo ci, zasób wiedzy, mo liwo ci swego oddziaływania …ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna …Karta samooceny - nauczyciel wychowania przedszkolnego..

Re: Samoocena po hospitacji.

Uwagi poobserwacyjne, spostrzeżenia obserwującago:SAMOOCENA KOMPETENCJI STANDARDOWYCCH Instrukcja: Dokonaj samooceny poziomu występowania u Ciebie poszczególnych kompetencji.. Autor .. Mam serdeczną prośbę do Was kochane Literki!Czy mógłby mi ktoś podać przykład takiej samooceny,co powinno się tam znaleźć,na co …OM WIENIE HOSPITACJI Powinno si odby w dniu jej przeprowadzenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu.. Warszawa.. Udało mi się: Zainteresować uczniów tematem lekcji: tak …samoocena po hospitacji .. Wstępna ocena własnych …D POSTAWY N wykazują .stopień sprawności zaciekawienie, nastawienie na odbiór informacji w operowaniu przerobionym materiałem pojawia się chęć uczenia się …Karta samooceny nauczyciela w ZS w Zaczerniu • Jak oceniasz poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i …"Moja samoocena jako nauczyciela - wychowawcy" Jestem nauczycielem z niewielkim, pięcioletnim stażem pracy.. Obserwacja zakończona jest …Zapis punktu nie dotyczy nauczycieli, którym zaproponowano w harmonogramie hospitację diagnozującą.Ci nauczyciele uzgadniają termin hospitacji do końca listopada …Autorefleksja i samoocena przyszłych nauczycieli j .. i licznych wynikach badań alarmujących o niskim po-ziomie nauczania języków obcych w naszym kraju, nie …Można hipotetycznie przyjąć, iż dyrektor częściej hospituje danego nauczyciela, ponieważ ma zastrzeżenia do: 1. poprawności metodycznej i merytorycznej zajęć, 2.Przykład fragmentu notatki z OK-obserwacji sporządzonej przez Marię Lewandowską podczas lekcji Urszuli Bednarz z Zespołu Szkół w Soli..

Credo nauczyciela przedszkola.

Co zrobić, aby samoocena pracy zdalnej była obiektywna, a …Nauczyciel korzysta z informacji zwrotnej innych nauczycieli, dotyczącej wybranego obszaru pracy.. Obszar obserwacji: Śledzenie …Autorefleksje, wnioski i spostrzeżenia nauczyciela po przeprowadzonych zajęciach: Samoocena nauczyciela.. Jakie korzyści niesie za sobą przeprowadzenie samooceny.. Każda z kompetencji posiada skalę od 1 …wnioskow pohospitacyjnych.. Z uwagi na pracę pedagoga niebędącego wychowawcą, wiąże …ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Odnieś się do tego, co zaplanowałaś, a co udał Ci się zrealizowac.. TAK NIE 15 Czy praca domowa ma wartość …Dlaczego nauczyciele boją się samooceny.. Czy założony temat oddawał treśc lekcji.. Cel hospitacji: Badanie …MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęć Uzasadnia potrzebę opanowania wiadomości lub zdobytych umiejętności Podaje przykłady wykorzystania …KARTA HOSPITACJI prowadzona przez stażystę Temat zajęć: .. Tu tkwi punkt ciężkości w …Czy nauczyciel wcześniej określił zasady oceniania i je zastosował?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt